ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ  

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
೦೧
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೫ vc@kswu.ac.in
೦೨
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

೦೮೦–೨೨೨೬೩೩೨೭

೦೮೩೬-೨೪೪೭೫೫೪
೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in

jdce2010@gmail.com

೦೩
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯ egudte@yahoo.com
೦೪
ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಜಿ.ತಡಸದ
ಡೀನರು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ, ಅಮವಿವಿ,
ಸಿಂಡಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಜಯಪುರ – 586101
 ೯೪೪೮೧೮೦೯೭೩ pgtadasad@gmail.com
೦೫
ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಕುಮಾರಿ.ಎಸ್.ಕೆ,
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ
ನಂ:354, ಅನುಗ್ರಹ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,
ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು – 560060.

೦೯೦೩೬೫೪೮೭೨೭,

೦೮೮೯೨೭೬೩೯೨೬

drompi@gmail.com

arunaprakashsk@gmail.com

೦೬
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಘಾ ಅಚ್ಯುತ್ ಲಿಮಯೆ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ
4/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಧುರ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲಕ್ಸ್, ನೀಲಗಿನ ರಸ್ತೆ, 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – 58002

 ೯೯೧೬೮೫೦೬೦೬,

೦೮೩೬-೨೨೫೦೧೨೩

anagha1958limaye@gmail.com

 

೦೭
ಡಾ.ಇಸ್ತಾಕಅಹ್ಮದ ಹವಾಲ್ದಾರ್
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ &
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ದಾರೈನ್ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಮಖಂಡಿ.

೯೬೬೩೨೦೯೨೧೦

istakahmed@gmail.com

೦೮
ಡಾ. ಅಶೋಕ ಇಟಗಿ,
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ &
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು  ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅಪರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ 
ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ.
೦೯೬೬೩೩೭೯೨೦೦
aaitagi@hotmail.com
೦೯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬಾದರ್ಲಿ,
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ &
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು.
೯೯೪೫೮೩೪೦೬೯ basavarajbidarlib7@gmail.com
೧೦
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
 
 
೧೧
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೨ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
 
 
೧೩
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೪
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೫ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ    
೧೬
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೭
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೮
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೦೮೩೧ -೨೪೩೩೮೬೦ 
೯೪೮೧೮೩೮೭೩೩ 
commissioner.pue.@gmail.com
೧೯
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೧೦೧೧
೨೨೦೩೨೫೬೨
೯೯೦೦೯೬೦೨೩೩
 
೨೦
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
೦೮೦ -೨೨೨೬೩೩೨೭ 
೦೮೦-೨೨೨೧೧೯೦೬ 
cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
೨೧
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ವೈದೀಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

೦೮೦-೨೨೮೭೦೦೬೦ 

dmekarnataka@yahoo.com
೨೨
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೫೧ registrarkswub@gmail.com
೨೩
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೨೩ exambijapur@gmail.com