ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೭/೨೦೧೮ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ೩ ಮತ್ತು ೪ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೬/೨೦೧೮ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ