ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ- ಉಡುತಡಿ

 

ಉಡುತಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಉಡುತಡಿ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಮುನ್ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ

ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೋರ್ಸ್‌‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ,

ಸಂಪರ್ಕ:

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜಯಾದೇವಿ

ಹುದ್ದೆ

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಡುತಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ

   

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಇ-ಮೇಲ್

 

 

ವಿಳಾಸ:
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಂಶೋಧನಾ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ- ಉಡುತಡಿ
ಉಡುಗಣಿ ಗ್ರಾಮ
ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ