೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ  

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
೦೧
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೫ vc@kswu.ac.in
೦೨
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

೦೮೦–೨೨೨೬೩೩೨೭

೦೮೩೬-೨೪೪೭೫೫೪
೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in

jdce2010@gmail.com

೦೩
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯ egudte@yahoo.com
೦೪
ಪ್ರೊ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕೆ. ಎಮ್
ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ, ಅಮವಿವಿ,
ಸಿಂಡಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಜಯಪುರ – 586101
 ೯೪೮೩೪೨೦೫೧೧ sanjeevkarnaik@gmail.com
೦೫
ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಕುಮಾರಿ.ಎಸ್.ಕೆ,
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ
ನಂ:354, ಅನುಗ್ರಹ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,
ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು – 560060.

೦೯೦೩೬೫೪೮೭೨೭,

೦೮೮೯೨೭೬೩೯೨೬

drompi@gmail.com

arunaprakashsk@gmail.com

೦೬
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಘಾ ಅಚ್ಯುತ್ ಲಿಮಯೆ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ
4/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಧುರ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲಕ್ಸ್, ನೀಲಗಿನ ರಸ್ತೆ, 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – 58002

 ೯೯೧೬೮೫೦೬೦೬,

೦೮೩೬-೨೨೫೦೧೨೩

anagha1958limaye@gmail.com

 

೦೭
ಡಾ. ಸಿ.ಬಿ.ಗಣಾಚಾರಿ
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬೈಲಹೊಂಗಲ-೫೯೧೧೦೨

೯೮೮೦೭೦೪೭೪೧

cbganachari@gmail.com

೦೮
ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವಿ.ಯಲಿಗಾರ
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆ,
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ್-೫೮೧೧೧೫
೯೯೪೫೬೬೯೫೮೬
೦೮೩೭೩-೨೬೯೬೦೧
mv.yaligar@rediffmail.com
೦೯
ಶ್ರೀ. ವಿ.ಪಿ.ಗಂಗೊಳ್ಳಿ
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕಾರವಾರ-೫೮೧೩೦೧
೯೪೪೯೯೯೨೨೨೩
vgangolli737@gmail.com
೧೦
ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿ.ಬಿ.ಕಮತರ್ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ)
ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ವಸತಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಒಕ್ಕಲಗೇರಿ ಓಣಿ, ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗದಗ್-೫೮೨೧೦೧
೮೦೯೫೭೪೯೨೮೯
೦೮೩೭೨-೨೨೦೦೩೫
shastrijibedcollege@gmail.com
೧೧
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೨ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
 
 
೧೩
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೪
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೫ ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ    
೧೬
ನಾಮನಿರ್ದೆಶನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
   
೧೭
ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,ಅಮವಿವಿ,
ಸಿಂಡಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೮೪೯೬೦೫೯೦೯೮ vijayakorishetti@gmail.com
೧೮
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೦೮೩೧ -೨೪೩೩೮೬೦ 
೯೪೮೧೮೩೮೭೩೩ 
commissioner.pue.@gmail.com
೧೯
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೧೦೧೧
೨೨೦೩೨೫೬೨
೯೯೦೦೯೬೦೨೩೩
 
೨೦
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
೦೮೦ -೨೨೨೬೩೩೨೭ 
೦೮೦-೨೨೨೧೧೯೦೬ 
cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
೨೧
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ವೈದೀಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

೦೮೦-೨೨೮೭೦೦೬೦ 

dmekarnataka@yahoo.com
೨೨
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೫೧ registrarkswub@gmail.com
೨೩
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೨೩ reg.e@kswu.ac.in