ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಸುಗಳು    :   ಎಂ.ಎಸ್‍ಸಿ, ಎಂಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‍ಡಿ
ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಸ್ವರೂಪ                :  ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ಕೋರ್ಸಿನ ಅವಧಿ                   :  4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ಗಳು (02 ವರ್ಷಗಳು)
ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಮಾಣ                   : 20+9 (ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ)

 

ಅರ್ಹತೆ :

ಬಿ.ಎಸ್‍ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿ.ಫಾರ್ಮ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ 
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು (ಕನಿಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ 50%, ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ.ಜಾ / ಪ.ಪಂ /ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಶೇ 40% ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 45% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.)

 

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ
ಪದನಾಮ    ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
 
ಪ್ರೊಫೈಲ್  ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೭೦
ಮಿಂಚೆ  azizmakandar@gmail.com
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗಿರಿ
ಪದನಾಮ   ಸಂಯೋಜಕರು, ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
 
ಪ್ರೊಫೈಲ್  ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೭೦
ಮಿಂಚೆ  skgiri2748@gmail.com
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   ಪದನಾಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್
ಡಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗಿರಿ ಎಂ.ಎಸಸಿ,ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರು  & ಸಹಾಯಕ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

 

ಕೋರ್ಸಿನ ಮಹತ್ವ : ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾÀ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 "M.Sc. Pharmaceutical chemistry graduates are eligible for PUC and Degree College Teaching posts in Chemistry"

ಸಂಪರ್ಕಿಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ::
ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೭೦
ಮಿಂಚೆ  : azizmakandar@gmail.com