Recruitment

 

Title View/Download
Recruitment of Youth Counselor on Honorary Basis (Walkin interview on 27-10-2023)
Revised Guest Faculty Notification 24-11-2023 (Walkin interview on 28-11-2023 and 29-11-2023)
 Guest Faculty Notification 22-11-2023 (Walkin interview on 28-11-2023 and 29-11-2023)
Recruitment of Research Associate & Field Investigator  (Walkin interview on 27-10-2023)
Recruitment of Assistant Engineer Civil & Electrical  (Walkin interview on 17-10-2023)
Recruitment of Inhouse Warden  (Walkin interview on 17-10-2023)
Recruitment of Guest Assistant Phyaical Education Director  (Walkin interview on 20-09-2023)
UG Guest Faculty Notification 2023-24 (Walkin interview on 10-08-2023)
Recruitment of Lead Coordinator (Walk in interview on 20-06-2023)
Revised Recruitment Inhouse wardens and Staff Nurse on temporary basis (Walkin interview on 21-02-2023)
Recruitment Inhouse wardens and Staff Nurse on temporary basis (Walkin interview on 21-02-2023)
Recruitment of temporary Teaching and Non-Teaching post of Research Associate, Research Assistant and Professional Assistant under Women's Studies Center (Walk in interview on 13-01-2023)

Guest Faculty Notification 2022-23 for Mandya, Sindhanur and Bidar PG Center

(Candidate must fill attached application form and bring it to the interview)

Recruitment of Attender and Sweeper for PG Center, Bidar (Walik in interview on 18-11-2022)
Revised Guest Faculty Notification 2022-23
Revised Recruitment of Photographer/Videographer/Designer cum cum Clerk on Temporary basis interview date post poned circular
Revised Guest Faculty Notification 2022-23
Recruitment of Guest Faculty for the year 2022-23 interview date post poned circular
Recruitment of Photographer/Videographer/Designer cum cum Clerk on Temporary basis interview date post poned circular

Guest Faculty Notification 2022-23

ಸೂಚನೆ:- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ / ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು , ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭದಿಸಿದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಅರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Email:- adm@kswu.ac.in, Ph.No:- 9591912290, 8310200725

Recruitment of Photographer/Videographer/Designer cum cum Clerk on Temporary basis (Walik in interview on 10-10-2022)
Guest Faculty Notification for Physics and Mathematics (Walk in Interview on 03/06/2022)
Recruitment of Multi Task Supporting Staff (Walk-In interview on 31/03/2022)
Guest Faculty Notification 2021-22 (Walk in Interview on 30/12/2021 & 31/12/2021)
Appointment of Legal Adviser on Retainership basis
Appointment of Retainer Advocate on Teporary Basis
Inhouse Warden recruitment (Walk In Interview on 20/09/2021)