ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ 
01. ಪ್ರೊ.ಎಸ.ವಿ.ಹಲಸೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
02. ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ
03. ಪ್ರೊ. ವಿಜಯಾ. ಬಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
04. ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಕನ್ನನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಇಂಗ್ಲೀಷ
05. ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಜಿ. ತಡಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
06. ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
07. ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
08. ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
09. ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
10. ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ ಕೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
11. ಪ್ರೊ. ಹೇಮಲತಾ ಹೆಚ್. ಎಮ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ
12. ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಎಂ.ಎಡ್)
13. ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ ಧಾಮ ಪ್ರಕಾಶ  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
14. ಪ್ರೊ. ನಾಮದೇವ ಎಮ್. ಗೌಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಹಿಂದಿ
15. ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
16. ಪ್ರೊ. ಶಾಂತಾದೇವಿ ಟಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
17. ಪ್ರೊ. ರಾಜಕುಮಾರ ಪಿ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
18. ಪ್ರೊ. ಆರ್. ವಿ. ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
19. ಪ್ರೊ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಯ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ
20. ಪ್ರೊ. ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆನಂಧಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
21. ಪ್ರೊ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿ. ಸೊನಾರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
22. ಪ್ರೊ. ರಾಜು ಬಾಗಲಕೋಟ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಹಿಂದಿ
23. ಪ್ರೊ. ನಾಗರಾಜ ಎಂ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಕನ್ನಡ
24. ಪ್ರೊ. ಸಕ್ಫಾಲ ಹೂವಣ್ಣ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
25. ಡಾ. ವೆಂಕೋಬ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಎಂ.ಎಡ್)
26. ಡಾ. ಅನಿತಾ ಆರ್ ನಾಟೆಕರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
27. ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಶಿಂದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
28. ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
29. ಡಾ. ಉದಯಕುಮಾರ ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
30. ಡಾ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
31. ಡಾ. ಎಸ್. ಜೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
32. ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
33. ಡಾ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಬಿ. ಸುರಪುರ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
34. ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ಬಿ. ಪವಾರ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ
35. ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
36. ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಎ. ಉಪಾದ್ಯೆ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
37. ಡಾ. ರಮೇಶ ಎಮ್. ಸೊನಕಾಂಬಳೆ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
38. ಡಾ. ಜಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
30. ಡಾ. ಬಾಬು ಲಮಾಣಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
37. ಡಾ.  ಶೀಥಲರಾಣಿ ಕವಳೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
38. ಡಾ. ದೀಪಕ ಶಿಂದೆ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಇಂಗ್ಲೀಷ
42. ಡಾ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗಿರಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಔಷಧೀಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 
43. ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಸಣ್ಣಕ್ಕನವರ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
44. ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಬೆಂಗಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
45. ಡಾ. ಕಲಾವತಿ ಹೆಚ್. ಕಾಂಬಳೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ
46. ಡಾ. ರಾಠೋಡ ಗುಲಾಬ ಸೊಮಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಹಿಂದಿ
47. ಡಾ. ರೋಹಿಣಿ ಎ. ಬೂಸನೂರಮಠ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ
48. ಡಾ. ಜಾಯ್ ಹೊಸಕೇರಿ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ 
49. ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್. ಮಠಪತಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಎಂ.ಬಿ.ಎ.
50. ಡಾ. ತಮೀನಾ ನಿಗಾರ  ಸುಲ್ತಾನಾ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
51. ಡಾ. ಕಿರಣ ಜಿ. ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
52. ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎಡ್)
53. ಡಾ. ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗೇರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಶಿಕ್ಷಣ (ಎಂ.ಎಡ್)
54. ಡಾ. ಅಮರನಾಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಹಿಂದಿ
55. ಡಾ. ಸವೀತಾ ಹುಲಮಣಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
56. ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ. ಎನ್  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
57. ಡಾ. ನಟರಾಜ ಎ. ದುರ್ಗನ್ನವರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ
58. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ
59. ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಯಾರ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಇಂಗ್ಲೀಷ
60. ಡಾ. ಸುರೇಶ ಕೆ. ಪಿ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
61. ಡಾ. ಗಣೇಶ ಎಸ್. ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 
62. ಕುಮಾರಿ ಜೆನಿಫರ್ ಸೌಲಮ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ