* No Written Test for - Fitter Posts

 

೨೪/೧೧/೨೦೧೯ ರಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
೦೧ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು
೦೨ * ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
೦೩ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
೦೪ ಎ.ಎನ್.ಎಂ
ಫಿಟ್ಟರ್
೦೬ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು