೩೭೧(ಜೆ) ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

೩೭೧(ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೋಧಕೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ್: ೨೪/೧೧/೨೦೧೯ ರಂದು ೧೧ ಘಂಟೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

 

 Circular Regarding 371(j) Fitter Non-Teaching Post

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆಗಳು
೦೧ ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು
೦೨ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
೦೩ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
೦೪ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
೦೫ ಎ.ಎನ್.ಎಂ
೦೬ ಫಿಟ್ಟರ್


 

371(J) Non-Teaching Recruitment

 

Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Non-Teaching Re-notification
೦೨ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Notification Group A and Group B
೦೩ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Notification Group C and Group D
೦೪ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J)  Application Form