• Latest Circulars
  • 2017-18 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಯು.ಸಿ (ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ) ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

Contact Us

Akkamahadevi Women’s University
Jnanashakti, Torvi,
Vijayapur 586108, Karnataka
Fax : (08352)-229057
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.