• All Circulars

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ವಿವರಗಳು

Print

Contact Us

Karnataka State Women’s University
Jnanashakti, Torvi,
Vijayapur 586108, Karnataka
Fax : (08352)-229057
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.